Главная

Жаңалықтар

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
мамыр маусым шілде тамыз қыркүек 

2019 жылғы 29 тамызда өткізілген «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің ашық жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы

12.09.2019 12:22:55

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 51-бабына сәйкес «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2019 жылғы 29 тамызда сағат 10:40 бастап сағат 11:20 дейін (Нұр-сұлтан уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, «Самал-2» ықшам ауданы, Жолдасбеков к-сі, 97-үй, мәжіліс залы, 12-қабат мекенжайында өткен БТА Банкі» АҚ акционерлерінің ашық жылдық жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібіне енгізілген мәселелер және дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер:

«БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселелер:

1.      «БТА Банкі» АҚ 2018 жылғы аудит жүргізілген шоғырландырылған және жекелеген (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы».

 

2.      ««БТА Банкі» АҚ 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы».

 

3.      «2019 жылғы «БТА Банкі» АҚ  қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы».

 

4.      «Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері жөніндегі мәселені қарау және қарау қорытындылары туралы».

 

5.      ««БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа басылымда бекіту туралы».

 

6.      «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ережелерін жаңа басылымда бекіту туралы».

7.      ««БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау туралы».

8.      ««БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және мүшелерін сайлау туралы».

9.           ««БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сонымен қатар сыйақы мөлшерін және шығындар мен өтемақыны төлеу шарттарын анықтау туралы».

 

1.   «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ 2018 жылғы аудит жүргізілген шоғырландырылған және жекелеген (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы».  

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1.   «БТА Банкі» АҚ 2018 жылғы аудит жүргізілген шоғырландырылған және жекелеген (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

2. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы». 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1.    «БТА Банкі» АҚ 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі бекітілмесін;

 

2.    «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивидендтер төленбесін және осыған байланысты «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері анықталмасын».

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» - 598 422 992 779 дауыс (дауыс беруге қатысатын жәй акциялардың 99,99%, және жалпы дауыс беретін жәй акциялардың 97,79 %); «Қарсы болғандар» - 2 000 000  дауыс (дауыс беруге қатысатын жәй акциялардың 0,000334% және жалпы дауыс беретін жәй акциялардың 0,000327 %); «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

3. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «2019 жылғы «БТА Банкі» АҚ  қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы». 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

2019 жылғы «БТА Банкі» АҚ  қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС белгіленсін».

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

4. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері жөніндегі мәселені қарау және қарау қорытындылары туралы». 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

2018 жылғы Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері жөніндегі  ақпарат назарға алынсын.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

5. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Жарғысын жаңа басылымда бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

1.  «БТА Банкі» АҚ Жарғысына осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес өзгеріс енгізілсін;

2.       «БТА Банкі» АҚ  Басқарма Төрайымы Ә.А.Орумбаевға «БТА Банкі» АҚ Жарғысына енгізілген Өзгеріске қол қою өкілеттігі берілсін.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

6. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ережелерін жаңа басылымда бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

1.         Қосымшаға сәйкес «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ережелері жаңа басылымда бекітілсін.

2.         Осы шешімнің 1-тармағының әрекет етуі 2019 жылғы 1 шілдеде туындаған құқықтық қатынастарға қолданылсын.

3.         «БТА Банкі» АҚ Басқармасы жаңа басылымдағы «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ережелерін ескеріп, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалған Шарттарға өзгерістердің енгізілуін қамтамасыз етсін.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

7. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

Осы Хаттамаға №3 Қосымшаға сәйкес «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері және төлеу шарттары анықталсын.

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

8. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және мүшелерін сайлау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

1.         «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының сандық құрамы 3 (үш) мүшеден кем емес санда белгіленсін.

2.         БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясының өкілеттік мерзімі 5 жыл шамасында белгіленсін.

3.         «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы жаңа құрамда құрылсын: Деменкова Е.С., Айтпаева Л.Г., Тушмаева Ж.У., Сакиева М.У.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

9. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сонымен қатар сыйақы мөлшерін және шығындар мен өтемақыны төлеу шарттарын анықтау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

9.1.      «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне «БТА Банкі» АҚ Басқарма Төрайымы Әсел Аманқызы Орумбаева жалпы «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын.

9.2.        Осы Хаттамаға №4 Қосымшаға сәйкес «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қайтадан сайланған мүшесіне сыйақы мөлшері және шығындар мен өтемақыларды төлеу шарттары анықталсын.

  

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары – 611 923 130 106. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 598 424 992 779 құрады. «Қолдайтындар» – 598 424 992 779, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.